INFORMACIÓ ADREÇADA PER ALS CLIENTS DE LAIVAL CAT S.L 

 

Per a l’aplicació del Decret 363/2004 i 10/2004 de 24 d’Agost, del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat que regula l’aplicació administrativa del Reglament Electrtècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’Agost.

 

Que afecta a: 

 

La seguretat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i la seva certificació d’inspecció periòdica que la garantitza. 

 

Com poden ser : 

 

Bars, granges, establiments comercials amb degustació dels productes, restaurants, hotels, hostals, industries i Comunitat de més de 100 Kw, aparcaments privats i publics de més de 24 places, tallers de reparació de vehicles, enllumenat exteriors, locals mullats a més de 25 Kw, piscines i fonts accesibles de més de 10 Kw. 

§        Línies d’enllaç i serveis comuns d’edificis on la suma del contingut de la potencia global de tots els abonats sigui superior a 100 Kw. 

 

Cal que disposin obligatoriament de : 

 

 

 

Data limit per a l’obtenció dels certificats: